O NAS

O Nas

Doradca restrukturyzacyjny - spółka Kapad Capital sp. z o.o. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa restrukturyzacyjnego oraz gospodarczego.

Chcemy z naszymi Klientami podzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji oraz przygotowania strategii biznesu. Posiadamy wysoce wykwalifikowaną kadrę ekspertów, która doradzi Państwu w zakresie restrukturyzacji (w tym przygotowanie planu restrukturyzacji i nadzór nad wdrożeniem zmiany), finansowaniu inwestycji, w zakresie zmiany profilu, ograniczenia lub poszerzenia działalności przedsiębiorstwa, możemy także poprowadzić proces zmian z poziomu konsultanta lub zarządu. Współpracują z nami także mecenasi specjalizujący się w prawie gospodarczym, cywilnym i upadłościowym. Zajmujemy się także wyceną aktywów, przygotowywaniem biznesplanów oraz negocjacjami przy kupowaniu/przejmowaniu nie tylko firm w kryzysie, ale także firm zdrowych. Nasi doradcy wiele lat zarządzali przedsiębiorstwami i uczestniczyli w ich nadzorze. W ramach tzw. usługi interim managment współpracujemy z gronem menadżerów, którzy wyspecjalizowali się w określonych dziedzinach biznesu, takich jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie ludźmi, finanse i inwestycje, nieruchomości, prawo. Z nami możesz przywrócić swojej firmie wysokie obroty.

Doradztwo restrukturyzacyjne w procesie sądowym - Zgodnie z nową ustawą Prawo Restrukturyzacyjne, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku, przedsiębiorstwo w kryzysie posiada możliwość gruntownej restrukturyzacji z ochroną przez wierzycielami. Z kolei wierzyciele uzyskali szereg możliwości w nadzorowaniu przebiegu procesu naprawy przedsiębiorstwa dłużnika. Zajmujemy się procesem restrukturyzacyjnym przedsiębiorstwa od początku (przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania) do końca(wdrożenie zmian i wykonanie układu), według ustaleń z naszym klientem.

Doradztwo restrukturyzacyjne bez udziału sądu – Z różnych powodów przedsiębiorca nie może wejść w postępowanie sądowe lub też w jego przypadku nie będzie to rozwiązanie dobre. Może się także zdarzyć, że przedsiębiorca potrzebuje restrukturyzacji rozwojowej a nie naprawczej. Zbadamy przedsiębiorstwo, doradzimy i wdrożymy wszystkie niezbędne działania w celu polepszenia pozycji przedsiębiorstwa.
Zapraszamy do współpracy właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami w kryzysie oraz wierzycieli takich przedsiębiorstw. Zapraszamy właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami gotowymi dokonać kolejnego kroku rozwojowego. Zapraszamy sędziów oraz kancelarie prawne poszukujące doradców restrukturyzacyjnych do prowadzonych przez nie spraw. Razem możemy więcej.

Tutaj znajduje się pełen zakres świadczonych przez nas usług.

Dane teleadresowe

Doradztwo restrukturyzacyjne


Biznesplany

Oferujemy usługi w zakresie analizy biznesu, tworzenia studium wykonalności, optymalizacji biznesowej, szacowania ryzyka, zarządu biznesem. Możliwość długotrwałej współpracy doradczej jak też pojedynczych porad.


Restrukturyzacja

Jako doradca restrukturyzacyjny wykonujemy plany restrukturyzacyjne, plany układowe, negocjujemy z wierzycielami. Wierzycielom oferujemy maksymalną opiekę nad przedsiębiorstwem w kryzysie.


Finansowanie

Zajmujemy się organizacją finansowania na zlecenie naszych klientów. Mamy możliwość uzyskania kapitału zarówno bankowego jak i od instytucji okołofinansowych, posiadających nadwyżki gotówki.

PRAKTYKA

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu i modyfikowaniu modeli finansowych przedsięwzięć, analizie inwestycyjnej i due dilligence, zapewniamy ze swojej strony doradztwo w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej i finansowej. Doradzamy w konstruowaniu wehikułów inwestycyjnych, konstrukcji finansowych z zastosowaniem zaawansowanych produktów finansowych.
Zapewniamy ze swojej strony reprezentację klienta w rozmowach z bankiem w zakresie restrukturyzacji należności, pozyskiwania finansowania (nie tylko wśród banków, ale także funduszy PE, VC, Business Angels). Pomagamy w doborze najbardziej optymalnej struktury finansowania przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kosztu kapitału.

Doświadczenie osób zarządzających:

  • nadzór kapitałowy nad spółkami (monitoring, controlling, restrukturyzacja, inwestowanie, sprzedaż spółek inwestorom)
  • handel nieruchomościami na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami
  • doświadczenie w tworzeniu konstrukcji finansowych
  • doświadczenie na płaszczyźnie operacyjnej przedsiębiorstwa

 

Eksperci:

doradca restrukturyzacyjny

mgr inż. Paweł Duduć - doradca restrukturyzacyjny, zarządca, nadzorca, syndyk licencjonowany (nr licencji 853), certyfikowany menadżer biznesu Ernst & Young Academy of Business, doktorant w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, specjalizuje się w aspektach finansowych i organizacyjnych  restrukturyzacji przedsiębiorstw, transferze ryzyka finansowego, zaawansowanych metodach finansowania przedsiębiorstw w fazie przedupadłościowej. Doradca w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością. Ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera budownictwa, w Szkole Głównej Handlowej realizował kierunek Finanse i Rachunkowość, wraz ze specjalnościami Zarządzanie Ryzykiem, Bankowość Inwestycyjna, Zarządzanie Płynnością Przedsiębiorstwa. Posiada 16-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Poza konsultingiem zajmuje się handlem nieruchomościami (distressed assets), aktywnie inwestuje w startupy, na bieżąco restrukturyzuje i doradza podmiotom zagrożonym utratą płynności, opiniuje projekty inwestycyjne oraz plany restrukturyzacyjne. Doradza przedsiębiorstwom zdrowym w wyborze najbardziej rozsądnych efektywnościowo i inwestycyjnie ścieżek rozwoju.

doradztwo restrukturyzacyjne

Adam Górecki - Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca, trener i konsultant. Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w zmianie, negocjacji, sprzedaży obsługi i budowy trwałych relacji z klientami CRM, prowadzenia spotkań - wystąpień, organizacji pracy i czasu, coachingu i On the Job Training. Posiada 26-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych korporacjach, wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych. Był wice szefem firm, ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu interim management. Był dyrektorem sprzedaży w: Amica Wronki, Electrolux Poland, Merloni Indesit Polska (Ariston). Był szefem sprzedaży w Leroy Merlin oraz IKEA w Polsce. Zarządzał zespołami liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był odpowiedzialny za kilkusetmilionowe budżety sprzedaży. Absolwent studiów MBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (Polish Open University) oraz Oxford Brookes University. Zrealizował projekty dla ponad 100 firm z wielu branż. Łącznie w jego warsztatach uczestniczyło ponad 17 000 osób w trakcie ponad 2200 dni szkoleniowych.

doradztwo restrukturyzacyjne

Mateusz Marcinkiewicz – Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja 2362) oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego (licencja 453). Karierę zawodową rozpoczął w latach 2010-2012 w A-Z Finanse S.A na stanowisku Doradcy Finansowego, a od listopada 2012 roku do stycznia 2015 związany był z Norton Kancelarie Finansowe Sp. z o.o. na stanowisku Doradcy Finansowego, a od czerwca 2012 roku także na stanowisku Analityka Finansowego. Od lipca 2014 do września 2016 roku pracował w TFI Capital Partners najpierw na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, a później jako Zarządzający Aktywami. Współzarządzał funduszem inwestycyjnym CP FIZ, gdzie odpowiadał za strategię inwestycyjną w ramach strategii absolute return, w tym subfunduszem CP Absolute Return, który został nagrodzony „Złotym Portfelem” w konkursie Gazety Giełdy „Parkiet” w dwóch kategoriach: „Najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego” i „Najlepszy wynik wśród funduszy Absolutnej stopy zwrotu”. Członek Rad Nadzorczych Spółek: Śląskie Kamienicę S.A, Crypto Jam S.A oraz Portal Piwny S.A. Dla Spółki Śląskie Kamienice S.A. uczestniczył w pozyskaniu szeregu transz inwestycyjnych wartości wielu milionów złotych.

doradztwo restrukturyzacyjne

Wiesław Karpowicz – doradca i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw spółek prawa handlowego na stanowisku dyrektora finansowego, członka zarządu lub prokurenta, a także w roli członka rady nadzorczej. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania w Białymstoku i Podyplomowego Studium Zarządzania Strategicznego w Gröningen (Holandia). Ukończył kurs i złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Odbył wiele szkoleń zawodowych w zakresie nowoczesnych technik zarządzania i podnoszenia efektywności oraz w zakresie komunikacji, coachingu, mentoringu, zarządzania zmianą i zarządzania projektami. Jest współautorem restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji gospodarczej (Rexam Szkło Gostyń S.A. oraz Lu Polska S.A.), a także transformacji i podnoszenia efektywności wielu innych przedsiębiorstw, o ustabilizowanej kondycji finansowej. Doradza Klientom w zakresie rozwoju biznesu i tworzenia trwałej wartości przedsiębiorstwa. Pomaga w przeprowadzaniu zaawansowanych analiz rentowności, właściwym diagnozowaniu kompetencji gospodarczych, opracowywaniu planów biznesowych i programów naprawczych oraz w pozyskiwaniu środków na ich realizację. Doradza w zakresie kształtowania zasad rachunkowości i struktury bilansu.

doradztwo restrukturyzacyjne

Obsługę prawną zapewnia kancelaria Piłat i Partnerzy. Kancelaria posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji i upadłości. Świadczy lub świadczyła obsługę prawną czołowym firmom m.in. z branży bankowej, leasingowej, spedycyjnej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego oraz branży outdoor. W ramach działalności Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów o charakterze korporacyjnym, spółek prawa handlowego, a także przedsiębiorców indywidualnych. Partnerzy Kancelarii mają na koncie liczne publikacje naukowe z zakresu prawa gospodarczego, a także bogate doświadczenie szkoleniowe. Kancelaria posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej procesów upadłościowych oraz doradzaniu syndykom, zarządcom i nadzorcom sądowym. Prawnicy Kancelarii przeprowadzili obsługę ponad pięćdziesięciu wieloletnich postępowań upadłościowych (likwidacyjnych i układowych), dotyczących podmiotów o łącznej kapitalizacji przekraczającej 400 mln zł.

CEL MISJA WIZJA

Przedstawiamy nadrzędne wartości, jakimi kierujemy się we współpracy z klientem.

Misja

Naszą misją jest podnoszenie wartości firm naszych Klientów poprzez skuteczne usługi doradcze.  Pragniemy realizować cele zlecone przez naszych klientów na najwyższym poziomie z maksymalnymi do uzyskania dla nich profitami. To właśnie rezultatami dla naszych klientów mierzymy i nasz sukces.

Nasze motto:

„Biznes jest zdrowy tylko wtedy, kiedy wszyscy jego uczestnicy odnoszą z niego korzyści.”

 

Wizja

Kapad Capital sp. z o.o. będzie powiększać swoje grono ekspertów o najwyższej jakości doradców, stając się liderem w Polsce w usługach doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, włączając przedsiębiorstwa jednostek samorządu terytorialnego.

Cele

1.       Budowanie długotrwałych relacji z Klientami – właścicielami i zarządzającymi przedsiębiorstwami, interesariuszami tych przedsiębiorstw – m.in. bankami, odbiorcami i dostawcami, instytucjami publicznymi, wierzycielami.

2.       Tworzenie wartości dla Klienta w każdym możliwym przypadku – czy jest to restrukturyzacja, czy tworzenie nowego biznesu ważna jest identyfikacja ryzyk, kontrola ryzyka, oszacowanie potencjału rynku, konkurencji, wyciągnicie odpowiednich wniosków i opracowanie strategii działania.

3.       Nawiązujemy współpracę z rzetelnymi pracownikami. Nasza polityka zatrudnienia i współpracy w zakresie interim managment opiera się na następujących wartościach:

a.       Doświadczenie i odpowiedzialność;

b.       Rzetelność i stałe poszerzanie swoich kompetencji;

c.       Etyka;

Kodeks Dobrych Praktyk

W naszych działaniach opieramy się na ustanowionym i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Kodeksem Dobrych Praktyk. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami.

Ludzie

Kapad Capital współpracuje tylko z rzetelnymi doradcami rozumiejącymi biznes. Szukamy ludzi, których doświadczenie i pomysły z sukcesem można wykorzystywać w konsultingu i doradztwie dla przedsiębiorstw. Najlepiej jak doradca zna biznes nie tylko z perspektywy pracownika, ale także z perspektywy przedsiębiorcy. Dlatego też konsultanci współpracujący z Kapad Capital prowadzą własne przedsięwzięcia, a także prowadzą bądź też prowadzili biznesy na zlecenie/kontrakt menadżerski,  pełnili nadzór nad spółkami z poziomu rady nadzorczej.

"Jeżeli doradca restrukturyzacyjny jest lekarzem przedsiębiorstw, Kapad Capital jest kliniką, w której leczy się przedsiębiorstwa."

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

FAQ – najczęściej zadawne pytania

1. Czy KAPAD Capital posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Kapad Capital posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nadaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości upoważniającą spółkę do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jesteśmy więc podmiotem, z którym można zawrzeć umowę zmierzającą do zbudowania planu naprawczego przedsiębiorstwa wedle nowych przepisów prawa. Możemy także pełnić rolę nadzorcy sądowego i zarządcy, a także funkcję syndyka.

2. Czy Kapad Capital jest bardziej restrukturyzatorem, czy syndykiem?

Wielu ekspertów specjalizujących się w upadłościach obawia się, że syndyk, któremu nadano uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego, nie rozumie faktycznej misji, jaką mu powierzono. Podczas gdy postępowanie upadłościowe skupia się na analizie prawa i spieniężeniu majątku upadłego, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak największym stopniu, doradca restrukturyzacyjny szczególny nacisk kładzie przede wszystkim na naprawę firmy w kryzysie i zaspokojeniu wierzycieli – tym samym przedsiębiorca podejrzewający kłopoty ma możliwość zabezpieczenia się przed niekontrolowanymi ruchami wierzycieli. Z kolei wierzyciele mogą obserwować poczynania przedsiębiorcy celem spłaty zobowiązań. Proces restrukturyzacji wymaga wiedzy z zakresu zarządzania, finansów oraz prawa. Nasi eksperci to przede wszystkim praktycy zarządzania, inwestorzy, finansiści i prawnicy. Prowadziliśmy wiele firm i wiele wyciągnęliśmy z tarapatów przez gruntowną restrukturyzację. Założyliśmy wiele biznesów, które zmagając się z rynkiem osiągnęły sukces. Firmie w kryzysie potrzebny jest doradca, który rozumie biznes i prawo jednocześnie, który potrafi ustanowić cele, wizję i misję firmy, zoptymalizować strukturę aktywów i pasywów, zbadać źródła kosztów, zredukować je, sprzedać nieefektywny majątek zastępując go aktywami które będą pracować ciężej na sukces właściciela. Nie sztuką jest sprzedać przedsiębiorstwo, sztuką jest uczynić je dobrze prosperującym – to jest nasz cel i nasza pasja – zwiększać wartość firm naszych klientów. Zdecydowanie możemy powiedzieć, że doradztwo restrukturyzacyjne jest naszą główną działalnością.

3. Jak możecie pomóc firmie w kłopotach?

Nasza współpraca rozpoczyna się od poznania firmy i jej zarządzających. Budując obraz sytuacji, lokalizując jej bieżące problemy wspólnie z klientem rozważamy, gdzie leżą przyczyny obecnego stanu firmy. Przykładowo, problemem mogą być późno płacący bądź niepłacący kontrahenci, przegrane sprawy sądowe, kończąca się branża(malejący rynek), utrata przewag konkurencyjnych, zła struktura organizacyjna, defraudacje pracowników, zła struktura pasywów (nieodpowiednie finansowanie obciąża wyniki firmy), zła struktura aktywów(zbędny majątek, za który trzeba płacić) i inne. Doradztwo restrukturyzacyjne to szerokie spektrum oceny szans i zagrożeń przedsiębiorstwa, oraz oceny jego atutów i słabości. Badamy jaka jest struktura zadłużenia i przygotowujemy spis wierzycieli. Następnie wraz z zarządem firmy przygotowujemy kompleksowy plan zmian w firmie, zwany planem strategicznym, planem naprawczym lub planem restrukturyzacyjnym, na podstawie którego budujemy ostateczne propozycje układowe dla wierzycieli. Zależnie od rodzaju postępowania(czasem możliwe będzie dojście do porozumienia bez postępowań sądowych), w trakcie całego procesu prowadzimy rozmowy z wierzycielami celem stworzenia realnego i optymalnego planu naprawy. Gdy sąd zatwierdzi układ, wspólnie z zarządem(lub bez, np. w przypadku sanacji) wprowadzamy plan strategiczny w życie, zdobywając kolejne kamienie milowe(poszczególne procedury operacyjne i taktyczne) w jego realizacji. Gdy firma pozytywnie przejdzie proces restrukturyzacji, postępowanie dobiega końca. Wierzyciele zostają zaspokojeni, a przedsiębiorstwo w kryzysie może powrócić na drogę wzrostu. Stopień naszego udziału zależy od przedsiębiorstwa lub jego wierzycieli, może dotyczyć jedynie bieżącego nadzoru we wdrażaniu procedur, a może być to współpraca bardziej wymagająca. Należy wybitnie podkreślić, że restrukturyzacja na wczesnym etapie niekoniecznie oznacza uczestnictwo sądu w procesie - na wczesnym etapie jest możliwość przeprowadzenia zdrowej restrukturyzacji rozwojowej bez udziału wierzycieli i sądu.

4. Czy Kapad Capital zajmuje się tylko restrukturyzacją?

Nie, Kapad Capital oprócz usług jakimi jest doradztwo restrukturyzacyjne zajmuje się m.in. pomocą w organizacji i opiniowaniem nowych i istniejących inwestycji – przygotowujemy studia wykonalności, modele finansowe i biznesowe, omawiamy i szacujemy ryzyka związane z przedsiębiorstwem, inwestycją. Zajmujemy się także organizacją finansowania dla firm na każdym etapie życia, nie tylko w trudnym okresie restrukturyzacji. Jesteśmy zainteresowani własnym wejściem kapitałowym w przedsiębiorstwa dobrze rokujące na przyszłość, w których widzimy rolę dla siebie. Jesteśmy także zainteresowani przedsiębiorstwami na etapie startup.

5. Gdzie Kapad Capital zdobywa finansowanie dla firm?

Pozyskujemy finansowanie od inwestorów prywatnych, banków, funduszy inwestycyjnych typu Private Equity oraz Venture Capital. Tworzymy memoranda informacyjne i przygotowujemy zarząd do odbycia roadshow (prezentacji dla inwestorów). Koszt kapitału jest różny, zależny od ryzyka przedsięwzięcia i od preferencji inwestorów.

6. Jaki jest obszar działania Kapad Capital?

Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, głównym naszym regionem działania jest województwo mazowieckie i łódzkie, ale jako menadżerowie doradzamy firmom z całej Polski, m.in. z woj. zachodniopomorskiego, śląskiego czy podkarpackiego. Nie jest dla nas przeszkodą praca na terenie całej Polski.

7. Czy jesteście dużą firmą doradczą?

Kapad Capital powstał z pasji jej założycieli do budowania i ulepszania firm. Sprawia nam radość tworzenie wartości dla klientów i nasz udział w tym procesie. Zgodnie z naszym Kodeksem Dobrych Praktyk, biznes jest zdrowy tylko wtedy, kiedy wszyscy jego uczestnicy odnoszą korzyści. Chcemy być solidnym doradcą, z którym można i warto współpracować długie lata, przy nowych projektach i przy tych istniejących. Ilość prowadzonych spraw zależy od dostępności menadżerów, którzy z nami współpracują. Większość z nich nie jest zatrudniona u nas na stałe, co powoduje znaczne obniżenie naszych kosztów i cen dla klientów. Często do zaopiniowania pewnych zmian w firmie będziemy potrzebować współpracujących z nami interim managerów, radców czy biegłych rewidentów. Nie chcemy być anonimowi, chcemy blisko uczestniczyć w procesach klienta, ponieważ w tak trudnych usługach konsultingowych jaką jest doradztwo restrukturyzacyjne konieczne jest trzymanie ręki na pulsie przez cały proces doradztwa. Wszelkie sprawy nie związane bezpośrednio z procesem naprawy (typu konsultacje księgowe, doradztwo podatkowe, skomplikowane aspekty prawne) przekazujemy osobom, z którymi współpracujemy. Z tym, że restrukturyzowaną firmą i nadzorem procesu (bądź jego zarządzaniem) zajmuje się bezpośrednio jeden lub dwóch głównych menadżerów naszej firmy.

8. Jaka była największa firma, którą restrukturyzowali Wasi menadżerowie?

Największa firma jaką restrukturyzował nasz pracownik zatrudniała ponad 6000 osób i posiadała ok. 2,2 mld zł obrotu rocznie . Na swoim koncie nasi menadżerowie mają doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów o sumie bilansowej od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, czasem kilkuset. Doradcę wiodącego wybieramy pod kątem potrzeb danej firmy kryzysie i doświadczenia naszego menadżera, mogącego być istotnym w konkretnym przypadku.

9. W jakich branżach się specjalizujecie?

Najbardziej interesują nas przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe – rozpiętość konkretnych branż jest jednak bardzo duża. Jesteśmy także mocno zainteresowani podmiotami działającymi w branży budowlanej (w tym także deweloperami). Zajmujemy się także firmami usługowymi, ale w mniejszym zakresie. Na pewno warto skontaktować się z nami i umówić na spotkanie celem omówienia sytuacji i ewentualnych propozycji współpracy i działania.

10. Czy podejmiecie się każdego zadania restrukturyzacji?

Największym problemem polskiego przedsiębiorcy jest zbyt późne stwierdzenie, że z firmą dzieje się źle. Bardzo często zarząd stara się opanować kulejące przepływy pieniężne własnymi siłami, a jak te działania nie wychodzą jest już najczęściej za późno żeby cokolwiek ratować. Wynika to z przeświadczenia, że swoje przedsiębiorstwo zna się najlepiej i nikt z zewnątrz nie da rady już pomóc. Często jest to błędne i bardzo kosztowne myślenie. W przypadku zauważenia jakichkolwiek symptomów mających znamiona kryzysu (np. spadające przychody, rosnące koszty, brak płatności ze strony kontrahenta, pisma z banku ponaglające do spłaty kredytu, utrata znaczących dostawców, odbiorców, przeinwestowanie, inne) proponujemy przeprowadzenie konsultacji z doradcą restrukturyzacyjnym. Szybka diagnoza na wczesnym etapie najczęściej pozwoli przejść przez kryzys bez zbędnych turbulencji. Im później przedsiębiorca zgłasza się do doradcy, tym mniej szans i możliwości restrukturyzacji. Ostateczną jej formą jest sanacja, gdzie sąd traktuje zarząd jako osoby szkodzące spółce i nakazuje odsunięcie zarządu od władzy. Starajmy się nie dopuszczać do takiej sytuacji. Jeżeli po wstępnej analizie firmy będziemy widzieć dla niej drogę wyjścia z kryzysu, podejmiemy się restrukturyzacji. Jeżeli sytuacja jest na tyle beznadziejna, że spółka nie posiada majątku do przeprowadzenia wstępnych procesów naprawczych, lub gdy zobowiązania znacząco przekraczają majątek spółki jedyną opcją (o ile da się ją przeprowadzić) jest przygotowanie wniosku o upadłość. Naszą rekomendacją dotyczącą konsultacji restrukturyzacyjnej jest na pewno moment, w którym przedsiębiorstwo spełnia przesłanki wynikające z art.233 Kodeksu Spółek Handlowych. Warto jednak dostrzegać objawy kryzysowe wcześniej.

11. Co oferujecie wierzycielom podczas przygotowań firmy do restrukturyzacji?

Wierzyciel jest bardzo istotnym uczestnikiem procesu restrukturyzacji. To w dużej mierze od relacji z nim zależy, jak bardzo będziemy mogli ingerować w mechanizmy przedsiębiorstwa i jak wiele będziemy mogli zrobić. Wierzyciel powinien mieć możliwość odzyskania swoich pieniędzy w możliwie jak najkrótszym czasie i w jak największym stopniu. Naszym zadaniem jest znalezienie kompromisu między interesami wierzyciela a przedsiębiorstwa w kryzysie. Statystyki nie pozostawiają wątpliwości – firma doprowadzona do upadłości pozwala wierzycielom odzyskać najczęściej ułamek wartości należności, a sam właściciel nie dostaje nic - upadłość jest rozwiązaniem niekorzystnym dla każdego uczestnika biznesu. Mało tego, zwykle czas oczekiwania na swoje pieniądze liczony jest w latach. Dlatego apelujemy do wierzycieli, żeby w przypadku zauważenia niepokojących symptomów swoich kontrahentów prowadzili z nimi dialog i proponowali odpowiednie renegocjacje kontraktów, kredytów, etc. Gdy nie daje to należytych rezultatów lub szansa na ściągnięcie wierzytelności w drodze egzekucji jest mała (dłużnik może starać się ukryć majątek lub zapowiada się długi proces sądowy)proponujemy kontakt z doradcą restrukturyzacyjnym. Prosimy zwrócić uwagę, że im wcześniej nastąpi proces rozpoznania sytuacji i decyzji o restrukturyzacji, tym większa szansa na sukces naprawy. Ze względu na terminy ustawowe, Wniosek Restrukturyzacyjny powinien zostać złożony po dokonaniu analizy spółki przez doradcę restrukturyzacyjnego. Zrobienie tego w odwrotnej kolejności może skutkować fiaskiem postępowania.

12. Czy można wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, kiedy postępowanie zostało już rozpoczęte, a obecny nadzorca przydzielony przez sąd lub dłużnika nie jest skuteczny?

Tak. Prawo restrukturyzacyjne pozwala na wybór doradcy zarówno przez zarządzających pogrążonym w tarapatach przedsiębiorstwem, jak też i samych wierzycieli – w tym także wariant mieszany. Zarząd przedsiębiorstwa sam zgłasza się do doradcy restrukturyzacyjnego i podpisuje z nim umowę – w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, tj. kiedy przedsiębiorstwo jest jeszcze w dobrej kondycji, ale istnieje podejrzenie, że w niedługim czasie sytuacja znacząco się pogorszy. W innych przypadkach, po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd, doradcę może zmienić zarząd firmy w kryzysie, który zdobędzie aprobatę 30% wierzycieli liczoną sumą ich wierzytelności lub też, bez zgody zarządu, rada wierzycieli we własnym zakresie.

13. Po co brać zewnętrznego doradcę, czy nie lepiej samemu przeprowadzić restrukturyzację na własną rękę?

Zawsze można przeprowadzać restrukturyzację bez zewnętrznego doradcy. Nie będzie to jednak restrukturyzacja, o której mowa w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne. Warto ocenić sytuację obiektywnie: istnieje kilka typów restrukturyzacji. Ta, którą obejmuje Ustawa to restrukturyzacja w głównej mierze restrukturyzacja naprawcza. Służy ona przede wszystkim udowodnieniu wierzycielom, że zobowiązania damy radę spłacić. Nie zawsze wierzyciele potrafią zaufać przedsiębiorcy w kryzysie - istnieje bowiem pewien konflikt interesów między interesariuszem - właścicielem, a interesariuszem - wierzycielem. Ten ostatni może obawiać się defraudacji majątku firmy bądź gry na zwłokę. Gwarantem rzetelności wykonania restrukturyzacji musi być osoba trzecia, która działa w interesie i właściciela, i wierzyciela. Tą osobą trzecią jest właśnie doradca restrukturyzacyjny. Doradca daje wiele korzyści: przede wszystkim eksperckie propozycje układowe, które mają zachować biznes w działaniu. Daje możliwości w zakresie wstrzymania egzekucji komorniczych, jeżeli takowe są (które bez doradcy nie mogłyby zostać wstrzymane!)-oznacza to m.in. odblokowanie zajętych rachunków bankowych, a nawet powrót ściągniętych kwot z powrotem do firmy! Doradca daje możliwości w zakresie nie tylko restrukturyzacji naprawczej, ale kompletnego doradztwa w zakresie strategii biznesu i jego przyszłego rozwoju-czyli pełnej restrukturyzacji. Korzystając z Ustawy, mamy możliwość zabezpieczenia przedsiębiorstwa w momencie cięższych czasów.

14. Boję się, że stracę kontrolę nad firmą. Po co mi doradztwo restrukturyzacyjne, może sam dam radę?

Część odpowiedzi na to pytanie została zawarta w odpowiedzi w punkcie 13. Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorca może posiadać szereg wątpliwości co do tego, czy bezpiecznie jest brać zewnętrznego doradcę - w końcu zna firmę najlepiej. Są jednak elementy biznesu, na które przedsiębiorca ma ograniczony wpływ, np. opinia o przedsiębiorcy (a nie firmie) - jego wiarygodność, personalne zatargi/spory z interesariuszami przedsiębiorstwa (np. bankami, dostawcami, pracownikami), niskie kompetencje w dziedzinie np. finansowania działalności, przyzwyczajenie do obecnego kształtu firmy (każdy przecież obawia się zmian) i wiele innych, które są i mogą zagrażać dalszemu istnieniu firmy - wtedy współpraca z zewnętrznym konsultantem najczęściej jest niezbędna. Sytuację firmy w kryzysie można porównać do chorego dziecka - czasami potrafimy sami rozwiązać problemy i nie potrzebujemy przy tym lekarza. Jeżeli jednak objawy są niepokojące, natychmiast udajemy się do przychodni lub szpitala. Kiedy w grę wchodzi życie, nie wahamy się przed podjęciem decyzji i powierzeniem chorego w ręce specjalistów, mimo, że sami możemy mieć pojęcie o danej chorobie, jej przyczynach i skutkach. Tak samo jest z firmą. Jeżeli objawy są niepokojące, nie należy czekać, należy działać. Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą skończyć się na działaniach naprawczych bez jakiegokolwiek postępowania sądowego.

Kontakt i współpraca

Zapraszamy do kontaktu osoby i firmy zainteresowane wszczęciem restrukturyzacji sądowej lub pozasądowej, kancelarie prawne poszukujące doradców restrukturyzacyjnych do współpracy przy projektach naprawczych oraz inne osoby zainteresowane tematyką restrukturyzacji biznesu.

Tel. doradztwo restrukturyzacyjne: (+48) 791 130 132
Obsługa postępowań (środy i piątki godz:9:00-13:00): (+48) 666 668 526
ul. Herbu Janina 5 lok. U07
02-972 Warszawa

LUB PRZEZ FORMULARZ:
    TOP